Etusivu | Ratsastusterapia | Vammaisratsastus | Henkilökunta | Hevoset | Linkit | Yhteystiedot


Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja koulutetun hevosen
yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta.

Ratsastusterapeutin pohjakoulutuksesta riippuen terapiassa painottuvat mm.
motoriset, pedagogiset ja psykologiset tavoitteet.

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta.
Se vaatii koulutetulta terapeutilta herkkyyttä ja ammattitaitoa havannoida ja
ohjata ihmisen sekä hevosen välistä vuorovaikutusta siten, että terapia auttaa kuntoutujaa
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ratsastuterapia nivoutuu asiakkaan kokonaiskuntoutukseen.

Ratsastusterapian tavoitteena ei ole ratsastustaitojen opettelu, vaan hevosen avulla opitaan
oman kehon, mielen ja/tai käyttäytymisen hallintaa ja terapia on aina tavoitteellista,
kuntouttavaa toimintaa. Se tuleekin erottaa vammaisratsastuksesta, joka on erityisryhmille
suunnattua harrastustoimintaa sekä Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.