Ratsastusterapia

©  Hanna Heinonen

Mitä on ratsastusterapia?

Ratsastusterapia on kokonaisvaltaista kuntoutusta, jonka toteuttaa ratsastusterapeutti yhdessä koulutetun hevosen kanssa. Ratsastusterapia voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta, joka voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana. Meillä tämän terapian toteuttaa ratsastusterapiaan erikoistunut fysioterapeutti, jonka lisäksi meiltä löytyy vahvaa osaamista lapsista, neurologisista- ja neuropsykiatrisista asiakkaista. Ratsastusterapia soveltuu kaiken ikäisille.

Mitä ratsastusterapiassa tehdään?

Fysioterapeutin ohjaamassa ratsastusterapiassa pääpaino on ratsastusharjoitteissa kentällä, maastossa ja maneesissa. Terapiaa toteutetaan myös harjoittelemalla hevosen hoitamista ja tekemällä erilaisia tallitöitä. Näin päästään kuntoutuksen tavoitteisiin hyödyntämällä erilaisia toimintaympäristöjä.

Ratsastusterapian tavoitteet

Ratsastusterapiassa opetellaan hevosen avulla oman kehon, motoriikan, mielen ja käyttäytymisen hallintaa. Terapia on aina tavoitteellista kuntoutusta, jonne tullaan lääkärin tai kuntoutustyöryhmän lähetteellä. Ratsastusterapia toteutetaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti.

Mihin ratsastusterapialla voidaan vaikuttaa?

Ratsastusterapialla on mahdollista parantaa motorisia taitoja, oman kehon hahmottamista ja liikkeiden hallintaa sekä erilaisten liikkeiden sietämistä. Sen avulla voidaan työstää asiakkaan omaa motivoitumista kuntoutumiseen ja harjoitteluun. Terapialla voidaan vaikuttaa myös psyykkiseen kuntoutumiseen.

Miten ratsastusterapia vaikuttaa?

Ratsastusterapian vaikutus perustuu hevosen ja ihmisen väliseen fyysiseen ja psyykkiseen vuorovaikutukseen.  Hevonen tuottaa noin sata liikeimpulssia minuutissa ja käyntiliike mahdollistaa ratsastajalle normaalia kävelymallia, askelpituutta ja -rytmiä. Hevosen liike vaikuttaa  tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Hevosella on tärkeä rooli psyykkisessä kuntoutumisessa sillä se voi toimia peilinä erilaisille tunteille ja käyttäytymismalleille.
 

Uusinta tietoa ratsastusterapiasta

Kuva ratsastusterapia tilanteesta
pv_asiakas_c

Kuvia ratsastusterapiasta